Şəri Məsələlər

Yeni və son yazılan yazıların listəsi 0.12229800 1597027872
2020-08-09 13:46:28

İslam maarif və şəriətinə əsasən hansı musiqiyə qulaq asmaq qadağan olunmuşdur?!

2020-08-09 13:28:31

Üzərində Allahın adı yazılmış vərəqi cırıb atmaq günahdırmı?

2020-08-09 11:23:11

Nə üçün biz şiələr dəstəmazda üzü yuduqdan sonra qolları yuxarıdan aşağıya yuyur?

2020-08-04 12:35:11

Nə üçün həmd surəsindən sonra sünnilər \"amin” deyir, biz isə demirik?

2020-08-01 12:10:31

Nә üçün qаdınlаr nамаz zамаnı örtünмәlidirlәr?

2020-08-01 11:59:45

Ölüyә vеrilәn qüslün vә ölüyә tохunаnın vеrdiyi qüslün fәlsәfәsi nәdir?

2020-08-01 11:48:48

Qаdınа cisмаni cәzа vеrмәk düzgündürмü?

2020-08-01 11:46:15

Zöhr vә әsr (günоrtа vә ikindi) nамаzlаrını yubаdıb ахşама yахın qılмаq оlаrмı?

2020-08-01 11:31:11

Nә üçün nамаzdа \"bizi dоğru yоlа hdiаyәt еt” dеyilir?

2020-07-24 21:47:19

SUAL: Həşəratı öldürmək günah hesab edilirmi?

2020-07-24 21:35:31

Sahibi də məlum olmayan və haram yoldan əldə edilmiş pulun xumsu tez bir şəkildə ödənməlidirmi?!

2020-07-24 21:13:21

BAŞQASININ WiFi-DƏN İCAZƏ ALMADAN İSTİFADƏ ETMƏYİN HÖKMÜ

2020-07-24 21:04:38

Sual : Hansı hallarda qadın şəriət hakiminə müraciət edərək talaq tələb edə bilər?

2020-07-24 20:40:45

Sual : Namahremlə zarafatlaşmağın hökmü nədir ?

2020-07-19 07:31:45

Xristian dinində şərabın hökmü necədir?

2020-07-19 07:29:15

Xristian dinində hicab varmı?

2020-07-15 08:42:46

Nə üçün şiələr namaz vaxtı qarşılarından keçən adama mane olmadıqları halda, sünnilər bu işə sərt şəkildə əks-əməl göstərirlər?

2020-07-11 08:04:56

Zilqədə ayının bazar günü qılınan xüsusi namaz

2020-07-10 20:00:53

Nə üçün şiələr camaat namazında qabaq cərgədə yer olduğu halda arxada və ya tək dayanıb namaz qılırlar?

2020-07-10 19:49:51

Nə üçün həmd surəsindən sonra sünnilər \"amin” deyir, biz isə demirik?

2020-07-10 19:42:49

Nə üçün camaat namazının birinci və ikinci rəkətlərində yalnız imam, bəzi sünnilərdə isə iqtida edənlər də həmd oxuyur?

2020-07-10 19:34:22

Nə üçün şiələr bütün namazlarda qunut tutduğu halda, sünnilər belə etmirlər?

2020-07-10 19:28:30

Nə üçün şiələr namazın salamından sonra üç dəfə təkbir deyir və təkbir deyərkən əllərini yuxarı qaldırırlar?

2020-07-10 19:16:37

Nə üçün sünnilər də bizim kimi azanda \"həyyə əla xəyril-əməl” demirlər?

2020-07-10 18:54:11

Nə üçün şiələr namazı birləşdirib qılırlar, bu şəriətə zidd deyil?

2020-07-10 18:11:05

Nə üçün şiələr Allahdan başqasına and içirlər?! Bu günah deyilmi!

2020-07-05 12:21:58

Musiqi haram deyil, haram olan musiqi var! ARAŞDIRMA Mahir Şəkərov

2020-07-01 13:18:43

Qurbanlıq ətini necə bölüşdürmək və hansı üzvlərini yemək olmaz?!

2020-07-01 13:12:33

Qurban kəsərkən hansı duaları oxumaq tələb edilir?

2020-07-01 13:08:49

Qurbanı şəriət hökmləri baxımından necə kəsmək lazımdır?

2020-07-01 13:06:25

Qurban yalnız Qurban bayramı günü kəsilməlidirmi və şərikli kəsmək olarmı?!

2020-07-01 13:02:16

Qurban kəsilən heyvan üçün şəriətdə tələb edilən şərtlər hansılardır?

2020-07-01 13:00:44

Hansı heyvan növlərindən qurban kəsmək olar və kəsilən heyvan mütləq erkək olmalıdır?!

2020-07-01 12:46:03

Cümə namazını qılmaq üçün neçə nəfərin olması şərtdir?

2020-07-01 12:43:13

Oxucu sual verir: Bankda işləməyə şəriətimiz icazə verirmi?

2020-07-01 12:38:57

İnsanın öz adını dəyişməsinə din icazə verirmi?

2020-06-29 20:52:47

Aşura günü qəmə vurmaq halaldır, yoxsa haram? - İSLAM ALİMLƏRİNİN MÖVQEYİ

2020-06-27 08:36:33

İmam Həsən Əsgəridən (ə) Həftə içi hər günə məxsus çox fəzilətli namazlar

2020-06-13 18:42:34

Vacib namazda hansı hallarda niyyəti dəyişmək vacib və müstəhəbdir?!

2020-05-30 11:59:12

Peyğəmbərimiz (s) dəstəmaz almağı kimdən öyrənmişdir?

2020-05-21 06:46:50

Fitrə verəcəyimiz fəqir kimə deyilir?!

2020-05-21 06:19:44

Hansı zaman və hallarda oruc tutmaq haram və məkruhdur?!

2020-05-13 16:00:26

Oruc tutan şəxs üçün şəhvani düşüncə və xəyalarda olmasının hökmü – Məşhur müctəhidlərin fətvası

2020-05-12 07:04:25

Namazda qəlb hazırlığının 5 mərtəbəsi necə olur?!

2020-05-06 15:07:20

Haradan bilək ki, orucumuz qəbul olub, yoxsa olmayıb?

2020-05-06 12:44:08

Niyə Allahın qonaqları içməkdən və yeməkdən çəkinməlidir?

2020-04-30 10:23:07

Quranı üzündən oxumaq savab üçün kifayət edirmi?

2020-04-30 10:08:49

Niyə Allah-Taala (c.c) orucu 30 gün vacib etmişdir?

349 Məzmun « 1 / 8 »