Paylaş
Facebook Twitter Google+

Əli (ə) ey Hümayi Rəhmət

Muslims in Georgia

2015-07-31 09:07:41 4916 Ədəbiyyat
Əli, ey hümayi-rəhmət, ələm eyləyən Xudanı!
    O huima ki, sayəsində edər hifz masəvanı.
    
    Könül, istəsən Xudanı biləsən, əlini yad et,
    Tanıdım Əlini-vallah, tanıdım o dəm Xudanı.
    
    İki dünyada fənadan bir əsər belə tapılmaz,
    Əgər öz əlinlə asla, Əli çeşməyi bəqani,
    
    Su çilə doyunca rəhmət buludu ki, bu cəhənnəm.
    Qəzəb atəşində yoxsa külə döndərər cahani!
    
    Gedib ey yazıq dilənçi, qapısını döy Əlinin,
    Ki üzük verib şay eylər kərəmilə hər gədanı!
    
    Əlidən savayı kimdən elə bir oğul doğulmuş,
    Ki tanıtdıra cahanda şühədayi Kərbəlanı?
    
    Edər əhd dosta qurban verə var-yoxunu, dostlar.
    Fəqət, hansı dost Əlitək edər əhdinə vəfanı?!
    
    Deyə bilmərəm xüdadır, bəşər ad verəm-xətadır,
    Çağırım nə adla bilməm şəhi mülki Lafətanı?!
    
    Qan axıriki gözümdən, tələs, ey nəsimi-rəhmət,
    Onun astanından al, gəl mənə xaki-tutiyan.
    
    O ümidlə ki, ayağın tozunu ziyarət etsin.
    Qapına ürək sözümlə yola salmışam səbanı.
    
    Sən, Əli qəzasovansan, biri dinlə binəvayıq,
    Uzaq eylə canımızdan kərəminlə hər qəzanı!
    
    Onun eşqi ilə neytək necə mən gəlim fəğanə
    Ki, Lisani-qeyb «xoşdur edə vird bu nəvanı:
    
    Gecə Sübhədək ümidim bunadır, səhər nəsimi
    Verə aşina nəyami, edə şad aşinanı.
    
    Qulaq as gecə o «Yahəq» quşuna ki, Şəhriyarə
    Bilsən nə xoşdur açmaq gecə dosta məcaranı.MəhəmmədHüseyn Şəhriyar (Tərcümə)

Bənzər Olanlar