Paylaş
Facebook Twitter Google+

Qiyamətin 50 keçidi nə mənasındadır?

Ramal Əmiraslanov

2019-01-08 12:13:13 3797 Üsuliddin Məad

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Qiyamətdə 50 keçid vardır ki, hər bir keçid siz saydığınız illərin min ili qədərdir”.

Şeyx Səduq yazır: “Bizim bu keçidlər barəsindəki əqidəmiz belədir ki, hər biri bir dini vacibatla adlandırılmışdır. İnsan gərək o keçidlərdən keçsin. Nə zaman yaxşı əməllərinə və İlahi rəhmətə görə onların birindən keçər, o biri keçidə çatar. Bu tərtiblə gərək bütün keçidlərdən keçsin. Əks halda cəhənnəmə süqut edəcəkdir”.

Şeyx Mufid yazır: “Qiyamətin keçidləri – həmin dini əhkamdır ki, insanlar Qiyamət günü onlara görə cavab verməlidir. Quran və hədislərdə adı çəkilən bu keçidlər – həmin İlahi göstərişlərdir ki, onlara böyük çətinlik və müşküllə riayət olunar. Onları keçid adı ilə adlandırıblar”. (Tebyan)

Ona görə də deyə bilərik ki, Qiyamət gününün 50 keçidləri barəsində bildiyimiz budur ki, bu keçidlərin hər biri İlahi vacibatların birinin adını daşıyır: namazın, orucun, zəkatın, həccin.../Deyerler.

Bənzər Olanlar