Paylaş
Facebook Twitter Google+

Niyə Yaradan haqqında fikirləşmək lazımdır?

Cəfər Huseyni

2015-11-22 16:06:56 1123 Məqalələr

İslam alimləri, bu haqda bir neçə nəzəriyyə veriblər ki, bu nəzəriyyələrdən ikisini sizə təqdim edirik:

 

  1) Ehtimal olunan təhlükədən özünü sığortalamaq;

 

     Təhlükə iki cür olur:

 

  a) Elə bir təhlükə ki, ona heç bir şək yoxdur;

 

Məsələn, insan bilir ki, əgər güclü zəhər içsə, öləcək. Ona görə də kimsə ona zəhər versə ki, al bu zəhəri iç, heç vaxt insan bu zəhəri öz ixtiyarı ilə içməz. Yəni insan əqli onu bu təhlükədən qoruyur.

 

  b) Elə bir təhlükə ki, onun thlükə olmasına qismən şəkk var. Məsələn insan su içmək istəyir. Baxır ki, qarşısında beş stəkan su var və bu stəkənların birində olan su zəhərlidir. Amma şəxs bilmir zəhərli su hansı stəkandadır. Burda da, insanın əqli onu bu sulardan istifadə etməkdən çəkindirir. Çünki burda da ölüm təhlükəsi var.

 

     Gördüyümüz kimi insan əqli insanı həm qəti təhlükədən, və həm də ehtimal olunan təhlükədən qoruyur. Belə olduğu halda, insan nəzərə almalıdır ki, miliyardlarla insanlar ölümdən sonra həyata inanırlar. Bu xəbəri onlara Peyğəmbərlər çatdırıb. Hər bir insanın vəzifəsi bu məlumatı yoxlamaqdır. Çünki əgər bu xəbər düz olsa, və insanda həyatını bu əqidə üzərində qurmamış olsa, qiyamət günü onu ağır işgəncələr gözləyir. Buda insan üçün bir növ təhlükədir. Əgər bu xəbər yalan çıxsa, onda rahat öz həyatın yaşayacaq, və heç nədən də qorxmayacaq.

 

  2) Nemət verənə təşəkkür bildirmək.

 

Hər bir özünə hörmət edən, səviyyəli, savadlı, ədəb-ərkanlı insan ona kömək edənə ən azından “sağ ol” deyər, və bununlada öz mədəniyyətini nümayiş etdirər. Əgər kimsə bu işi görməzsə ona tərbiyəsiz kimi baxarlar. Burda da həmçinin insana dəfələrlə deyiblər ki, sənə verilən nemətlər (Mal-dövlət, arvad-uşaq, can sağlığı, yaxınlarının həyatda qalması və.s) Allah tərəfindən verilir. Və insanın vəzifəsi bu xəbəri araşdırmaqdır. Əgər düz çıxsa Allaha minnətdarlıq bildirsin, əgər yalan olsa, onda rahat öz həyatın davam etdirsin.

 

 

 

    Allah-Taalanı tanımaq dərəcələri

 

    1) Allahın tam zatını tanımaq. Bu mümkün deyil, çünki Allahın zatı mütləq, hədsiz və sonsuzdur, amma insanın əqli və elmi mütləq deyil və həddi var. Bir sözlə həddi olan “insan əqli”, hədsiz və sonsuz olan Allahın zatını dərk və əhatə edə bilməz.

 

     2) Allahın mövcud olmasını dərk etmək. Bu mümkündür. Allahın mövcud olmasına inam, müsəlmanı, məsihini, yəhudini, bütpərəsti bir araya gətirən bir amildir. Yəni burda insan deyir ki, Allah var, amma əslində bilmir ki, O kimdir. Bu ona bənzər ki, bir insan deyir lampa işıq saçırsa deməli orda cərəyan var, amma cərəyan nə olan şeydi, izah verə bilmir.

 

     3) Allahın sifətlərin, xüsusiyyətlərin və işlərin tanımaq. O şəxs ki, Allahın mövcudluğunu qəbul edir, Allah-Taalanı tanımaq üçün Onun sifətlərini və işlərini (Hikmətlərini) tanımalıdır. Burda artıq insanlar bir-birindən ayrılırlar, və müsəlman, məsihi, yəhudi, bütpərəst və onların da daxilində olan, müxtəlif firqələr, fərqli nəzəriyyələrlə meydana çıxırlar. İnsan Allahın sifətlərini nə qədər tanıyırsa o qədər də elə Allahın özünü tanıyır.

 

    Allah-Taalanı tanımaq yolları

 

    Alimlər bu barədə bir çox nəzəriyyələr veriblər. Həmin nəzəriyyələri qruplaşdırıb bir neçəsin sizə təqdim edirik.

 

    Birinci nəzəriyyə:

 

 1) Nəzəriyyə yolu-İnsan sırf əqlə, müxtəlif mənalı və düzgün nəzəriyyələrə və güclü dəlillərə əsaslanaraq Allahı tanıyır.

 

  2) Əməl yolu-İnsan bəzi yaxşı əməlləri yerinə yetirməklə və bəzi pis işlərdən çəkinməklə, batini göz ilə Allahın tanıyır və müşahidə edir.

 

    İkinci nəzəriyyə:

 

  1) Əql yolu-İnsan sırf əqilə, müxtəlif mənalı və düzgün nəzəriyyələrə və güclü dəlillərə əsaslanaraq Allahı tanıyır (Zəruri və mümkün dəlili bu nəzəriyyədəndir)

 

  2) Təcrübə yolu-İnsan ətrafına və aləmə diqqət yetirməklə və müşahidə etməklə, hər bir şeyin və mövcudun bir-biri ilə əlaqəli olmasını görüb Yaradanın tanıyır. (Nəzm dəlili)

 

  3) Qəlb yolu-İnsan özün tanımaqla və batininə diqqət yetirməklə, Allahın tanıyır. (Fitrət dəlili)

 

    Üçüncü nəzəriyyə:

 

  1) Ümumi yol-İnsan sadə və başadüşülən dəlillərdən istifadə edərək Allahını tanıyır, və bu elə bir dəlillərdir ki, əksər insanlar onu başa düşür.

 

  2) Xüsusi yol-İnsan elə bir dəlillərdən istifadə edir ki, əksər insanların elmi səviyyəsi onları başa düşməyə imkan vermir  və belə dəlillər elmi səviyyəsi yuxarı olan insanlar üçündür.


ÖNCƏKİ YAZI

Bənzər Olanlar