Paylaş
Facebook Twitter Google+

kimlər Qurani Kərimi Dərk edə bilərlər?

Cəfər Huseyni

2015-12-26 12:02:35 1134 Məqalələr
Allah taalanın insanlara verdiyi nemətlərində heç bir nöqsan yoxdur. Məsələn insanın həzm sistemində bir problem olsa, mədəsində yara olarsa o vaxt yediyi şirin armud və ya alma belə ona acı gələr.Bu o demək deyil ki, meyvə dadsız və ya pisdir. Quaranın bir sıra insanlar üçün həzm olunmamağı və onlara ağır gəlməyi bu qəbildəndir. Necə ki, Allaha taala İsra surəsinin 82-ci ayəsində belə buyurur: Biz, Qur’andan möminlər üçün (mənəvi və ictimai xəstəliklərə) şəfa və rəhmət olan şeyi nazil edirik və o, zalımlara (ruhi və ictimai) ziyandan başqa bir şey artırmır. 
Əqli,ideoloji,əxlaqi problemi olanlar quranı həzm(dərk) edə bilmirlər və ona qarşı çıxırlar.Amma sağlam həzm sistemi olanlar üçün quran şəfadır və onların inkişafına səbəb olacaq. 

Bənzər Olanlar