Paylaş
Facebook Twitter Google+

İmam Həsənin (ə) Müavilə ilə bağladığı sülhə narazı olanlara həzrətin cavabı nə oldu?!

Ramal Əmiraslanov

2020-02-11 08:37:31 2756 Məqalələr

Şeyx Səduq, İmam Həsəndən (ə) belə bir hədis nəql etmişdir ki, Müaviyə (lən) ilə müqavilə bağladıqdan sonra, o Həzrətə (ə) etiraz edənlərə cavabdır.

Bu hədisdə Həzrət İmam Həsən (ə) buyurur: “Vay olsun sizə! Bilmirsiniz ki, mən nə edirəm? Allaha and olsun ki, mənim davamçılarım üçün etdiyim əməl, Günəşin üzərinə doğduğu və batdığı şeydən daha üstündür. Bilimirsiniz ki, mən sizin İmamınızam? Məgər mən Peyğəmbərin (s) buyurduğu kimi, behişt cavanlarının sərvərlərindən biri deyiləmmi?”

Deyirlər: “Bəli”. Həzrət (ə) buyurur: “Bilmirsiniz ki, Xızır gəmini deşən və divarı bərpa edən və nökəri öldürən zaman Musanın (ə) qəzəbinə uğramışdı. Ona görə ki, bu işlərin hikmətini bilmirdi.

Bu əməl də Allah Təala yanında hikmət və savab əsasındadır.

Məgər bilmirsiniz ki, bizim hər birimizin boynunda zamanəmizin tağutuna beyət etmək düşür, o Qaimdən (ə.f) başqa ki, İsa ibni Məryəm (ə) onun arxasında namaz qılacaq?

Allah Təala onun vilayətini gizli edəcəkdir. Özünü qeybə çəkəcəkdir ki, qiyam edənə qədər boynunda heç bir kəsin beyəti olmasın.

O, qardaşım Hüseynin (ə) doqquzuncu övladı və ən yaxşı xanımın uşağıdır. Allah qeyb zamanı onun ömrünü uzun etmişdir. Onu öz qüdrəti sayəsində 40 yaşından az olan yaşda cavan şəkildə zahir edəcəkdir ki, Allahın hər bir işə qadir olduğu bilinsin”. Allah Təala bizləri İmamətin sabitqədəm davamçılarından qərar versin!/Deyerler

Bənzər Olanlar