Paylaş
Facebook Twitter Google+

Həqiqi tövbə haqqında Peyğəmbərin (s) 10 göstərişi

Yusif Əliyev

2015-03-09 19:57:01 1387 Xəbər

İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhəmməd (s) Həqiqi tövbəni 10 əməlin edilməsi ilə həyata keçməsini belə açıqlayır:

1-Hər kim tövbə edə amma düşmənlərini (haqlarını yediyi) şəxsləri razı salmaya, tövbə edən hesab olunmaz,

2-hər kim tövbə edə amma ibadətlərini artırmaya, tövbə edən  hesab olunmaz,

3-Hər kəs tövbə edə amma paltarını (İslami geyimə çevirməyə) dəyişməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

4-Hər kəs tövbə edə amma dostlarını (yoldan azdıran) dəyişdirməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

5-Hər kəs tövbə edə amma iştirak etdiyi məclisləri (günah yığışmalarını) dəyişməsə, tövbə edən hesab olunmaz,

6-Hər kəs tövbə edə amma həyat yoldaşı və uşaqlarının həyatı tərzini dəyişməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

7-Hər kəs tövbə edə amma əxlaqını və rəftarını dəyişməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

8-Hər kəs tövbə edə amma qəlbini açmaya və əlini (ehsanla) genişləndirməyə, tövbə etmiş hesab olunmaz,

9-Hər kəs tövbə edə amma uzun uzadı arzularından azaltmaya (hikmətsiz istəklərdən uzaqlaşmaya) və dilini qorumaya tövbə etmiş hesab olmaz,

10-Hər kəs tövbə edə amma bədəninin çəkisini (ki, yersiz haram və ya artıq çəkisini) əritməyə tövbə etmiş hesab olunmur.

 Hər kəs bu xüsusiyyətlərə qarşı diqqətli olsa, o şəxs Allah dərgahında həqiqi tövbəkar hesab olunar. (Bihar əl-Ənvar, cild: 6, səh: 35).

İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhəmməd (s) Həqiqi tövbəni 10 əməlin edilməsi ilə həyata keçməsini belə açıqlayır:

1-Hər kim tövbə edə amma düşmənlərini (haqlarını yediyi) şəxsləri razı salmaya, tövbə edən hesab olunmaz,

2-hər kim tövbə edə amma ibadətlərini artırmaya, tövbə edən  hesab olunmaz,

3-Hər kəs tövbə edə amma paltarını (İslami geyimə çevirməyə) dəyişməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

4-Hər kəs tövbə edə amma dostlarını (yoldan azdıran) dəyişdirməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

5-Hər kəs tövbə edə amma iştirak etdiyi məclisləri (günah yığışmalarını) dəyişməsə, tövbə edən hesab olunmaz,

6-Hər kəs tövbə edə amma həyat yoldaşı və uşaqlarının həyatı tərzini dəyişməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

7-Hər kəs tövbə edə amma əxlaqını və rəftarını dəyişməyə, tövbə edən hesab olunmaz,

8-Hər kəs tövbə edə amma qəlbini açmaya və əlini (ehsanla) genişləndirməyə, tövbə etmiş hesab olunmaz,

9-Hər kəs tövbə edə amma uzun uzadı arzularından azaltmaya (hikmətsiz istəklərdən uzaqlaşmaya) və dilini qorumaya tövbə etmiş hesab olmaz,

10-Hər kəs tövbə edə amma bədəninin çəkisini (ki, yersiz haram və ya artıq çəkisini) əritməyə tövbə etmiş hesab olunmur.

 Hər kəs bu xüsusiyyətlərə qarşı diqqətli olsa, o şəxs Allah dərgahında həqiqi tövbəkar hesab olunar. (Bihar əl-Ənvar, cild: 6, səh: 35).

Hoccul İslam: Yusif Əliyev.

Mgeo.geBənzər Olanlar