Paylaş
Facebook Twitter Google+

Həyat yoldaşların ailə bağlarını möhkəmlətməsi üçün vəzifələri:

Yusif Əliyev

2015-03-16 15:26:58 1464 Xəbər

Mütəxəssislərin ailə bağlarını möhkəmlətmək haqda bəzi tövsiyələri:
1- Kişilər qadınlarının etdiklərini dəyərləndirməlidirlər. 

2- Kişilər bilməldirlər ki, əksər hallarda qadınların etirazı kişilərinin şəxsiyyətini sındırmaq üçün deyir, - Kişilər xanımların hisslərini görməməzdən gəlməsinlər. 
3- Qadınlar bilməlidirlər ki, həyat yoldaşının ailə mühitində şiddətli reaksiyaları mehribanla və eşqlə cavablandırmalıdırlar,

4- Hər iki tərəf gərək mövzunu düzgün yola yönləntsinlər, Çünki, hər iki tərəfə düşünmək üçün fürsət verir.

5- Ailə mühitində olan münaqişələrin sonucu gərək müştərək sevgi hisslərini inkişaf etdirmək çox nəticələnsin. 

6- Ər-arvadın öyrənməli olduqlarını məharət budur ki, öz nigaran hisslərini təskinləşdirmək üçün çalışsınlar. Yəni, hisslərin tüğyanı zamanda bağışlamağı bacarsınlar.
7- Söhbət müdafiə xarakteri daşımamalıdır. Belə olmayan halda tərəflər həmdərlik etməyə daha çox çalışar. -deyerler.

Mgeo.ge

Bənzər Olanlar